Det gode udbudsforløb er kendetegnet ved flere forhold:

* Generel politisk opbakning

* Timing og inddragelse af de rigtige fagpersoner på det rigtige tidspunkt.

* Etablering af handlekraftig Styregruppe

* Inddragelse af relevante fagfolk – evt. via arbejdsgrupper/teknikergrupper

* Åben og ærlig information – hele vejen rundt.

* Hurtig afklaring af de overordnede præmisser for udbuddet. Vi kalder det for udarbejdelse af “Princippapir” eller udbuddets “spilleplade”. Hvilken form for konkurrenceudsættelse?, aktøranalyse, hjemmelsgrundlag for udbuddet, kommercielle spørgsmål (kontraktlængder, udtræden, misligholdelse, risikoanalyse (og risikofordeling mellem aktørerne), sikkerhedsstillelse osv.), håndtering af medarbejdere, sociale klausuler m.v.

Selv om ikke én proces er ens, så har vores mange års erfaringer, givet en ballast, der med god prognose kan føre os fint igennem processen. Til aftalt tid, pris og indenfor rammerne af estimeret målsætninger for ressourcefrigørelse.

Timing: Inddrag os – så tidlidt i forløbet som muligt. Ofte er udbuds modellen/rammen skåret forkert til før vi inddrages.

  • NB Consult ApS, Pilar, Stavnsholt, Løvfaldsvej 24, 3460 Birkerød
    Tlf: 45934190 - email: nbconsult@me.com
  • © 2014 NB Consult.