Fokus på udlicitering/partnerskaber/selskabsetableringer?

NB Consult ApS har inden for de seneste år medvirket ved følgende (udbuds)processer:

– Frit valg i hjemmeplejen i Hjørring Kommune

– Frit valg i hjemmeplejen i Frederikshavn Kommune

– Kontrolbud i Køge Kommune/Brand & Redning

– Kontrolbud på familierådgivningsområdet, Bornholms Regionskommune

– Frit valg i hjemmeplejen i Lejre Kommune

– Udbud af mad til udeboende samt centerbeboere i Køge Kommune

– Analyse af måltidsløsninger til beboere i Køge Kommunes Boformer (Botilbud)

– Analyse af selskabsetablering på området for genbrugshjælpemidler i Nordjylland

– Danmarks hidtil største udbud på det Sociale område i Gribskov Kommune (udbud af plejehjem, rehabiliteringscenter, hjemmepleje samt sygepleje, træning – og sociale botilbud, samt udbringning af mad m.v).

– Plejehjemsdrift, Greve,

– Plejehjemsdrift og udeområde (1/3 af kommunens samlede hjemmeplejeområde) i Holbæk Kommune

– Udbud af alt mad i Gentofte Kommune,

– Udbud af personbefordring i Gribskov Kommune

– Køb af genbrugshjælpemidler, Faxe Kommune

– ESCO i Helsingør og Frederiksberg

– Udbud af mad i Gentofte

– Største udbud af velfærdsopgaver i Danmark (Gribskov Kommune). Kontraktsum 2,5 mia. kr.

…og flere spændende projekter er på vej…bl.a. giver de “nye” frit valgsregler på ældreområdet mange muligheder.

NB Consult ApS har inden for de seneste år medvirket ved følgende selskabsetableringer (§ 60 selskaber):

– Fælles hjælpemiddeldepot i Nordjylland, § 60
– Fælles madselskaber L 548

Der er rigtig mange muligheder, når det gælder ressourcefrigørelse via brug af eksterne leverandører. Ofte er det selve processen i sig selv, der genererer pengene. Det kan vi dokumentere. Men vælg de rigtige rådgivere. Kender jeres rådgiver ikke den kommercielle virkelighed, kommer I til at betale alt for meget -enten pga af svag udbudsstyring, dårlige (standard)kontrakter, eller ekstreme honorarkrav. Vi har set honorarkrav, der er 10 gange højere end vores, bla. fordi det juridiske fokus er helt skævt. NB Consult ApS har de seneste 20 år vendt næsten hver en sten i forsøget på at finde udbudsegnede emner. Altid uden juridiske konflikter med diverse interessenter. Ordholdenhed, ordentlighed og forståelse for tilbudsgivers (ramme)vilkår, er nok årsagen hertil.

Det er bl.a. sket på følgende områder:

Administration
Bygningsvedligeholdelse
Aktivering, socialt medansvar
Genbrugshjælpemidler
Transport
Fortløbende indkøbsopgaver
Institutionsrengøring
Plejehjem/genoptræningscentre
Ydelser i eget hjem efter serviceloven – konkurrencestyring
Vikarydelser indenfor sundhedssektoren
(Genop)træning efter såvel Sundhedsloven og Serviceloven
Mad/køkkendrift/kantine/analyser
IT
”Det grønne”
Energistyring – ESCO samarbejde

m.fl

NB Consult har særkompetencer indenfor udbud, etablering af kommunale/private selskaber, OPP, incitamentprogrammer, økonomistyring, interne og eksterne kontrakter, og organisationsforandring – alt sammen ud fra ønsket om at få endnu mere kvalitet og lønsomhed for pengene.

Sæsonens Madleverandør ApS er skabt i glæden over god mad, og i skammen over dårlig. 40 % af alle plejehjemsbeboere er underernæret – ikke bare lidt, men så meget at det fremmer sygdom og for tidlig død. Efter madindustrien har taget sin tilflugt i de kommunale og regionale budgetter, er fænomenet desværre tiltagende. NB Consult ApS indgår derfor sammen med de ypperste måltidskunstere/entusiaster i udvikling af god mad. Det sker gennem Sæsonens Madleverandør ApS. Økologi og livsglæde er i højsædet.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af mulige projekter, og vores evt. medvirken ved løsning heraf. Har I fået nok ud af Strukturreformens stordrift? Mulighederne for at få ekstern medfinansiering til projektet har aldrig været nemmere.

  • NB Consult ApS, Pilar, Stavnsholt, Løvfaldsvej 24, 3460 Birkerød
    Tlf: 45934190 - email: nbconsult@me.com
  • © 2014 NB Consult.