Selskaber som alternativ til gængs udlicitering – f.eks § 60 selskaber.

Ofte er det “stordriften”, der gør forskellen. Derfor kan det være en overordnelig god ide at kommuner – evt. med regioners deltagelse, går sammen om løsning af store driftsopgaver. Genbrugshjælpemidler, hjemmehjælp, ungdomstandlæge/plejeordninger, Jobcentre (aktivering), gartneropgaver, bygningsvedligeholdelse, turismeaktiviteter osv.

Men erfaringerne viser også at der skal være stort fokus på ledelsesvilkårene, afregningsformerne og i det hele taget gennemsigtigheden i selskabets drift og relation til ejerne. Her kommer vi ind i billedet. Vi har mange erfaringer med etablering af fælleskommunale selskaber og selskaber med privat deltagelse (L 548).

Vores erfaring er, at der kan udløses megen sund energi, og betydelige omkostningsreduktioner. MEN der er også risiko for svækkelse af styrkeforholdet mellem Køber og selskabet….rollesammenblanding, og misforståelser. Det kræver betydelig kommercielt overskud at få selskabet sikkert i havn.

Jeg har skrevet bogen “Aktieselskabet som alternativ til gængs udlicitering”, Dafolo.

  • NB Consult ApS, Pilar, Stavnsholt, Løvfaldsvej 24, 3460 Birkerød
    Tlf: 45934190 - email: nbconsult@me.com
  • © 2014 NB Consult.