Konsulentfilosofi

Vi er juridiske udbudsteknikere, med speciale i at stykke udbud sammen, så det optimerer gevinsten for jer…..typisk kommunen, regionen eller staten.

Vi gør en dyd ud af det konkrete håndværksmæsssige aspekt ved udbudet. Vi tænker kommercielt: hvordan skrues udbuddet sammen så det optimerer effekterne af processen.

Vi tror ikke på den brede generalist, der ved lidt om altid. Men derimod den konkrete fagspecialist, der sammen med ordregivers egen organisationen – evt. andre fra vores netværk, konstruerer de rigtige forudsætninger for udbuddet/købet. Vores udbudsviden, og kommercielle metodeforståelse, er sammen med jeres fagfolk, afgørende for projektets succes.

Ofte kan det være fem linjer i udbud,et forkert valg af et ord, der afgør om det bliver en fiasko eller en succes. Vores processtyring fremmer rationalitet, lønsomhed og trivsel. Derfor er vi ofte tilknyttet vores kunder i meget lange perioder….det betaler sig….for os alle.

Tror I os ikke, så lad det komme an på en prøve: hver gang vi frigøre 100 kr hos jer, betaler I os 25 kr…ellers ingen betaling.

  • NB Consult ApS, Pilar, Stavnsholt, Løvfaldsvej 24, 3460 Birkerød
    Tlf: 45934190 - email: nbconsult@me.com
  • © 2014 NB Consult.